Tematy prac inżynierskich i związanych z nimi prac przejściowych

P.I. - temat pracy inżynierskiej
P.P. - temat pracy przejściowej

promotor
dr hab. inż. Andrzej Tytko
prof. AGH
paw. B2 pok. 113
tel. 30-69
e-mail: tytko@agh.edu.pl
1
P.I.:


P.P.:
Opracowanie wykresów cyklicznych zmian obciążenia lin pracujących w różnych zastosowaniach

Problematyka zużycia zmęczeniowego lin stalowych
2
P.I.:


P.P.:
Opracowanie charakterystyk rozkładu wyników badań wytrzymałościowych drutów zdjętych lin wybranych konstrukcji

Zasady normowych badań wytrzymałościowych drutów lin stalowych
3
P.I.:


P.P.:
Analiza długości skoku wybranych konstrukcji lin stalowych określanego metodą elektromagnetyczną

Metody pomiaru długości skoku lin stalowych
4
P.I.:


P.P.:
Opracowania zasad postępowania przy badaniach lin stalowych dla wybranych metod badawczych

Metody oceny stanu technicznego lin stalowych
5
P.I.:


P.P.:
Analiza uszkodzeń występujących w linach stalowych o konstrukcji zamkniętej i ich wpływ na proces eksploatacji

Metody prognozowania zużycia lin stalowych
promotor
dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski
prof. AGH
paw. B2 pok. 117
tel. 49-43
e-mail: kwasniew@imir.agh.edu.pl
1
P.I.:
P.P.:
Wykorzystanie techniki laserowej w pomiarze geometrii rur stalowych
2
P.I.:
P.P.:
Analiza rozwišzań technicznych inteligentnych tłoków diagnostycznych
3
P.I.:
P.P.:
Opracowanie procedury pomiaru parametrów geometrycznych blach
4
P.I.:
P.P.:
Analiza rozkładu pola magnetycznego głowicy z czujnikami segmentowymi-projekt stanowiska
5
P.I.:
P.P.:
Określenie zapotrzebowania energetycznego podzespołów dźwigów elektrycznych
6
P.I.:
P.P.:
Określenie wpływu temperatury na gęstość cieczy magnetycznej
7
P.I.:
P.P.:
Ilościowa ocena wyników badań termowizyjnych
8
P.I.:
P.P.:
Zastosowanie replik w ocenie stanu technicznego lin stalowych
promotor
dr inż. Wacław Oleksy
pow. B2, pok. 114,
tel. 31-42
e-mail: oleksyw@agh.edu.pl
1
P.I.:

P.P.:
Opracowanie zasady doboru lin eksploatowanych w szybach krajowych do 1200 m.

Obliczanie momentów odkętu wybranych konstrukcji lin stalowych.
2
P.I.:

P.P.:
Analiza wymagań dotyczących produkcji lin z drutów o dużych wytrzymałości.

Analiza metod wyznaczania sił zrywających liny stalowe. Obliczenia i badania.
3
P.I.:

P.P.:
Metody wstępnego napinania lin stalowych.

Analiza modułów sprężystości lin stalowych.
4
P.I.:

P.P.:
Analiza warunków pracy lin wiertniczych w sposoby przedłużania trwałości lin.

Metody obliczania pracy lin wiertnicznych.
promotor
dr inż. Tomasz Krakowski
pow. B2, pok. 12,
tel. 33-59
e-mail: krakowsk@agh.edu.pl


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL