01.03.2010          Tematy prac inżynierskich i związanych z nimi prac przejściowych

W zakładce DYDAKTYKA -> TEMATY PRAC INŻYNIERSKICH
zamieszczone zostały tematy prac inżynierskich i związanych z nimi prac przejściowych
dla studentów studiów stacjonarnych I-go stopnia o profilu dyplomowania Transport Linowy.

.

14.05.2009         Nowa strona - START

Nasza nowa strona w końcu wystartowała!
Zapraszam Państwa do zapoznania się z nią i nadsyłania swoich uwag i komentarzy na adres krakowsk@agh.edu.pl

.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL