HISTORIA Katedry Transportu Linowego
Zamieszczone poniżej informacje o historii KTL pochodzą z opracowań, których autorem jest prof. dr hab. inż. Józef Hansel

Akademia Górniczo-Hutnicza zajmuje się problemami transportu linowego od sześćdziesięciu sześciu lat. Tuż po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku w AGH rozpoczęte zostały prace badawcze nad zastosowaniem pola magnetycznego do oceny stanu technicznego lin stalowych.

KTL jest bezpośrednią kontynuatorką tradycji Zakładu Urządzeń Szybowych, który został powołany do życia w 1952 roku na organizowanym wtedy Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. Pierwszym kierownikiem Zakładu Urządzeń Szybowych był prof. dr hab. inż. Oktawian Popowicz a po Jego przejściu na Politechnikę śląską w 1954 roku - prof. dr hab. inż. Zygmunt Kawecki.

Bogate tradycje oraz znaczące osiągnięcia z zakresu transportu linowego, jak również potrzeby polskiego przemysłu, zadecydowały o powstaniu (w październiku 1973 r.), w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie Środowiskowego Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego. Ogólnokrajowej jednostki zajmującej się całością problemów transportu linowego. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Środowiskowego Laboratorium (od października 1973 r. do 10 lipca 1981 r. tj. do dnia przedwczesnej śmierci) był prof. Juliusz Stachurski, zaś w latach 1981÷1992 kierownikiem Środowiskowego Laboratorium był prof. Józef Hansel.

prof. dr hab. inż. Oktawian Popowicz
prof. dr hab. inż. Zygmunt Kawecki
prof. dr hab. inż. Juliusz Stachurski

W 1992 roku zmieniła się struktura organizacyjna Akademii Górniczo-Hutniczej. W wyniku tych zmian ze Środowiskowego Laboratorium Badania Lin Stalowych i Urządzeń Transportu Linowego powstała Katedra Transportu Linowego, którą od chwili powołania jej do życia do końca 2008 kierował prof. Józef Hansel.

Na podkreślenie zasługuje to, że trzech wybitnych profesorów Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Oktawian Popowicz, prof. Zygmunt Kawecki i prof. Ludger Szklarski, zajmujących się problemami transportu linowego, otrzymało tytuły Doktorów Honoris Causa różnych uczelni.

Wyniki prac naukowo-badawczych, prof. O. Popowicza, prof.  J. Stachurskiego, oraz naszych nestorów prof. Z. Kaweckiego, prof. L. Szklarskiego i prof. A. Klicha, z zakresu transportu linowego w tym górniczych urządzeń wyciągowych, kolei linowych, badań magnetycznych lin itp. stanowią trwały dorobek w światowej nauce i technice.

      

Artykuły o KTL - Express Wieczorny 1977 r.


prof. dr hab. inż. J. Hansel - "Profesor Oktawian Popowicz - wybitny twórca
i uczony w dziedzinie górniczych wyciągów szybowych (1898 ÷ 1995)"

prof. dr hab. inż. Adam Klich - "Działalność zawodowa i naukowa
prof. zw. dr. hab. inż. Zygmunta Kaweckiego (1919-2003)"

prof. dr hab. inż. J. Hansel - "Działalność zawodowa i naukowa
prof. dr. hab. inż. Juliusza Stachurskiego (1929-1981)"
Jubileusz 70-lecia profesora Józefa Oskara Hansela
Biuletyn AGH 2012 - czerwiec/lipiec 2012 nr 54/55 "
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL