Napędy elektryczne - laboratorium
(aktualizacja:01.03.2018)

Laboratorium nr 1: Sterowanie silnikiem prądu zmiennego z wykorzystaniem przemiennika częstotliwości

Laboratorium nr 2: Wyznaczanie charakterystyki pracy silnika prądu stałego

Laboratorium nr 3: Badanie pracy prądnicy prądu stałego dla wybranych wartości obciążeń

Laboratorium nr 4: Wyznaczanie sprawności zespołu napędowego pod obciążeniem

Laboratorium nr 5: Sporządzanie wykresów zapotrzebowania mocy i momentu zespołu napędowego
(aktualizacja:02.03.2018)

Laboratorium nr 6: Hamulce mechaniczne pasywne

Laboratorium nr 7: Analiza kinematyczna napędu z przekładniami
(aktualizacja:23.01.2014)
Prawo w technice i normalizacja


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL