Skład osobowy KTL
Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż.
Jerzy Kwaśniewski
prof. zw.
paw. B2 pok. 117
tel. 49-43
e-mail: kwasniew@imir.agh.edu.pl
prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko
prof. zw.
paw. B2 pok. 113
tel. 30-69
e-mail: tytko@agh.edu.pl
dr hab. inż. Marian Wójcik
prof. ndzw. AGH
paw. B2 pok. 116
tel. 36-83
e-mail: marianw@agh.edu.pl
prof. dr hab. inż. Józef Hansel
prof. emerytowany
paw. B2 pok. 113
tel. 30-91
e-mail: hansel@imir.agh.edu.pl
dr inż. Wacław Oleksy
adiunkt

paw. B2 pok. 114
tel. 31-42
e-mail: oleksyw@agh.edu.pl
dr inż. Tomasz Rokita
adiunkt

paw. B2 pok. 115
tel. 36-82
e-mail: rokitom@agh.edu.pl
dr inż. Szymon Molski
adiunkt
paw. B2 pok 9
tel. 23-13
e-mail:molski@imir.agh.edu.pl
dr inż. Tomasz Krakowski
adiunkt
paw. B2 pok 12
tel. 33-59
e-mail:krakowsk@agh.edu.pl
dr inż. Tomasz Magiera
asystent
paw. B2 pok 12
tel. 33-59
e-mail: magiera@agh.edu.pl
dr inż. Grzegorz Olszyna
asystent
paw. B2 pok 115
tel. 36-82
e-mail: olszyna@agh.edu.pl
mgr inż. Hubert Ruta
asystent
paw. B2 pok 12
tel. 33-59
e-mail: hubert.ruta@agh.edu.pl
mgr inż. Beata Kuśnierz
specjalista
paw. B2 pok 117
tel. 30-75
e-mail: ktl@agh.edu.pl
Bogusław Kubas
st. technik
paw. B2 laboratorium
tel. 31-43


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL