AGH
WIMiR
KTL
Katedra Transportu Linowego
Department of Rope Transport
 
al. Mickiewicza 30, paw. B-2,
30-059 Kraków, Poland,

tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75,
fax: +48 12 636 01 44,

e-mail: ktl@agh.edu.pl

Katedra Transportu Linowego (KTL) jest jedyną w kraju jednostką naukowo-dydaktyczną zajmującą się całością problemów projektowania, wytwarzania i eksploatacji lin, urządzeń transportu linowego, konstrukcji cięgnowych i innych obiektów technicznych, w których stosowane są liny stalowe. Katedra zajmuje się ponadto tworzeniem podstaw teorii i praktyki bezpieczeństwa obiektów technicznych, twórczością w technice i ochroną własności przemysłowej, systemami zarządzania jakością, dostosowywaniem polskiego prawa obowiązującego w technice i norm technicznych do wymagań Unii Europejskiej.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL