Jubileusz 70-lecia profesora Józefa Oskara Hansela

W dniu 18 maja 2012 roku w auli AGH odbyła się uroczysta Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki związana z podwójnym jubileuszem 70-lecia urodzin oraz 45-lecia pracy zawodowej prof. dr. hab. inż. Józefa Oskara Hansela. Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście, nie tylko z naszej uczelni, ale także z innych ośrodków naukowych i badawczych z kraju i zagranicy, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Specjalistycznego Urzędu Górniczego, Urzędu Dozoru Technicznego, Transportowego Dozoru Technicznego oraz przemysłu i wielu innych firm współpracujących z jubilatem i Katedrą Transportu Linowego. Przybyli także wieloletni przyjaciele jubilata profesorowie ze Słowacji, Czech i Serbii. W auli zasiedli także przyjaciele i rodzina jubilata.
Otwarcia uroczystości dokonał Dziekan WIMiR prof. Janusz Kowal, który zaprezentował sylwetkę jubilata - wybitnego i uznanego w kraju i za granicą autorytetu naukowego, zajmującego się bezpieczeństwem techniki, transportem linowym, prawem i twórczością w technice itd. Z szerszym spojrzeniem przedstawił sylwetkę jubilata prof. Adam Klich, jego wieloletni szef i przyjaciel.
Następnie głos zabrał Rektor AGH prof. Antoni Tajduś, który w swoim wystąpieniu określił jubilata jako jeden z filarów naszej uczelni. Składając gratulacje, wręczył profesorowi statuetkę św. Barbary oraz starannie wydane dzieło Stanisława Staszica pt.: O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. Z okazji Jubileuszu został wydany specjalny zeszyt, w którym zostały opublikowane nie tylko pełne teksty wystąpień Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. Janusza Kowala i prof. Adama Klicha, ale także dwa referaty prof. Józefa Oskara Hansela pt.: - "Ochrona własności intelektualnej warunkiem rozwoju polskiej techniki i gospodarki", - "Wybrane problemy transportu linowego rozwiązane w AGH".
Po wystąpieniu Rektora AGH prof. A. Tajdusia głos zabrał jubilat, który w ciepłych słowach bardzo serdecznie podziękował wszystkim licznie zgromadzonym uczestnikom uroczystej Rady Wydziału. Następnie przedstawił główne tezy ww. referatów.
W ostatniej części uroczystej Rady Wydziału odbyło się zwyczajowe składanie gratulacji i życzeń. Na zakończenie uroczystości wszyscy goście zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia, a następnie do Fundacji Zespołu Pieśni i Tańca "Krakus" na dalszy ciąg spotkania, które trwało jeszcze wiele godzin.

Tomasz Rokita
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu


Jubileusz 70-lecia profesora Józefa Oskara Hansela
Biuletyn AGH 2012 - czerwiec/lipiec 2012 nr 54/55


Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL