Szanowni Państwo

Serdecznie Witam na stronie internetowej Katedry Transportu Linowego, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Zapraszam do zapoznania się z zakresem działalności prowadzonej przez Katedrę. Mam nadzieję, że informacje o działalności dydaktycznej, nauko-badawczej oraz analityczno-projektowej, przyczynią się do rozpoczęcia wielu udanych projektów jak również zachęcą do podjęcia studiów w Katedrze Transportu Linowego.


Kierownik Katedry Transportu Linowego
prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki | Katedra Transportu Linowego
e-mail: ktl@agh.edu.pl tel: +48 12 634 35 37, +48 12 617 30 75, fax +48 12 636 01 44
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
© 2015 by KTL