Zajęcia podczas szkolenia prowadzone są  przez pracowników Katedry Transportu Linowego:

 

dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego profesora AGH

dr hab. inż.  Andrzeja Tytko profesora AGH

dr inż. Wacława Oleksego

dr inż. Lesława Lankosza

 

oraz  specjalistów z poza KTL:

 

dr inż. Gracjana Wiśniewskiego

mgr inż. Jędrzeja Hlebowicza
 

 

 

     Każdy uczestnik kursu ma do dyspozycji na czas szkolenia materiały przygotowane przez Ośrodek Szkoleniowy. Kurs w  kończy się wewnętrznym sprawdzianem teoretycznym i praktycznym.

     Zakres pytań na sprawdzianie obejmuje całość materiału omawianego na zajęciach i jest podzielony w formie testowej na część ogólną i część specjalistyczną. Osoby ubiegające się o 2 stopień dodatkowo w części teoretycznej piszą instrukcję badań magnetycznych. Stopień trudności i szczegółowości pytań testowych zależy od poziomu kursu, w którym uczestniczy kursant.

     W części praktycznej każdy z uczestników kursu dokonuje samodzielnego badania odcinka liny z uszkodzeniami, zamontowanej na stanowisku w laboratorium oraz wypełnia protokół z badań. Osoby ubiegające się o 2 stopień dodatkowo wykonują obliczenia zużycia  liny na podstawie otrzymanych defektogramów i wydają opinie co do jej stanu.

     Zgodnie z wymaganiami UDT-CERT, na świadectwie  kursu podany jest zakres i efektywny czas szkolenia (godziny zegarowe -  60 min.) oraz poświadczenie pozytywnego jego ukończenia, to znaczy zaliczenia sprawdzianu (sprawdzianu wewnętrznego).

 

Przykładowe pytania

 

 

TEMATYKA RAMOWA  KURSU SZKOLENIOWEGO (MTR)

(Z WYBRANYMI ZAGADNIENIAMI Z ZAKRESU BADAŃ WIZUALNYCH – VT)

 

 

 Lp.

TEMATYKA  KURSU

1

%/h

2

%/h

1+2

%/h

1

WPROWADZENIE, TERMINOLOGIA, CELE I  HISTORIA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

3,1

1

2,5

1

2,8

2

2

ZASADY FIZYCZNE METODY I WIEDZA ZWIĄZANA

9,4

 3

7,4

3

8,3

6

3

WIEDZA O WYROBIE, MOŻLIWOŚCI METODY I TECHNIK POCHODNYCH

25

 8

20,0

8

22,2

16

4

WYPOSAŻENIE

12,5

4

10

4

11,1

8

5

INFORMACJE WSTĘPNE PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA

17,2

5,5

27,5

11

22,9

16,5

6

BADANIE 

17,2

5,5

13,7

5,5

15,3

11

7

OCENA WSKAZAŃ I  ZAPISY

10,9

3,5

10

4

10,4

7,5

8

OCENA BADANIA 

-----

5

2

2,8

2

9

ZAGADNIENIA JAKOŚCI

3,1

1

1,3

0,5

2,1

1,5

10

ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODOWISKOWE

1,6

0,5

1,3

0,5

1,4

1

11

ROZWÓJ BADAŃ LIN STALOWYCH, STALOWO GUMOWYCH I CIĘGIEN Z LINKAMI STALOWYMI

 

1,3

0,5

0,7

0,5

 

Razem

100%

32

100%

40

100%

72

 

SERDECZNIE   ZAPRASZAMY
DO   UDZIAŁU   W   NASZYM   SZKOLENIU !!!