Poniżej zamieszczono fotografie, które prezentują możliwości Ośrodka Szkoleniowego w podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących badania lin stalowych.

 

Stanowisko szkoleniowe do badania wybranych odcinków lin stalowych i stalowo-gumowych.

Stanowisko do badania odciągów linowych.

Stanowisko do badania taśm z linkami stalowymi.

  

Sale szkoleniowe.

Wybrane modele lin szkoleniowych.

Aparatura stosowana w procesie szkolenia